kas ir māceklības grupiņas?

Māceklības grupiņas sastāv no 4-6 studentiem, kas iknedēļu savācas kopā, lai izrunātu piedzīvoto, padalītos ar pārbaudījumiem, atbalstītu cits citu un ietu dziļāk attiecībās ar Dievu. Tā ir vieta, kur tu tiksi pieņemts, stiprināts, izaicināts un sagatavots būt par gaismu savā universitātē. Mērķis ir palīdzēt studentiem kļūt brīviem no garīgām važām, iemācīt ieklausīties Dieva balsī un saprast, kādā misijā viņus aicina Jēzus.

kas ir māceklības grupiņas?

Māceklības grupiņas sastāv no 4-6 studentiem, kas iknedēļu savācas kopā, lai izrunātu piedzīvoto, padalītos ar pārbaudījumiem, atbalstītu cits citu un ietu dziļāk attiecībās ar Dievu. Tā ir vieta, kur tu tiksi pieņemts, stiprināts, izaicināts un sagatavots būt par gaismu savā universitātē. Mērķis ir palīdzēt studentiem kļūt brīviem no garīgām važām, iemācīt ieklausīties Dieva balsī un saprast, kādā misijā viņus aicina Jēzus.

P.S. LKSB plānos neietilpst konkurēt un aizvietot draudzi. LKSB misija ir atbrīvot un apbruņot studentus, lai tie varētu ieiet savā misijā, ko Dievs ir licis viņu sirdīs, un izdzīvot evanģēliju ikdienā.

P.S. LKSB plānos neietilpst konkurēt un aizvietot draudzi. LKSB misija ir atbrīvot un apbruņot studentus, lai tie varētu ieiet savā misijā, ko Dievs ir licis viņu sirdīs, un izdzīvot evanģēliju ikdienā.

ieskats ikdienā

“Liekas, kas var būt tajā, ka čupiņa ar cilvēkiem regulāri satiekas un pārrunā aktuālo? Arī es negaidīju neko revolucionāru. Pārvācoties uz Rīgu, mans vienīgais lūgums Dievam bija svētīt mani ar vietu, kur nedēļas vidū uzpildīties ticībā. Bet Dievs ir tik labs un dāsns, ka Viņš iedeva daudzkārt vairāk! Māceklības grupiņā es ieguvu brīvību no sačakarētas domāšanas, iemācījos iet vispirms pie Jēzus nevis cilvēkiem un ieklausīties Dieva balsī. Pusotra gada laikā es pārtapu no reliģiozas kristietes par Dieva draugu un meitu! Man nekad nebija tik dzīvas attiecības ar Viņu kā tagad un šajā ceļā milzīgu ieguldījumu sniedza LKSB! Rezultātā tagad pamazām Dievs sāk man uzticēt, kam Viņš ir mani sūtījis šajā pasaulē, un es nevarētu būt laimīgāka!” (Laura)

“LKSB grupiņa man ir bijusi par vienu no lielākajām svētībām ticības ceļā. Kad pirmo reizi devos uz grupiņu, biju pavisam nesen iepazinis Jēzu un nezināju, ko no grupiņas sagaidīt. Kad ierados, iepazinu brāļus, kas ticībā jau staigāja ilgāku laiku. No viņiem es esmu tik daudz mācījies, un viņi man ir bijuši par milzīgu paraugu attiecībās ar Dievu. Nezinu, kur es šobrīd dzīvē būtu, ja nebūtu izvēlējies aiziet uz māceklības grupiņu :)” (Toms)
“Vēlētos padalīties ar to, ko LKSB ir devis man. Protams, uzskaitīt visus plusus būtu pagrūti, jo to ir daudz, tādēļ šoreiz vēlētos padalīties ar ko citu. Kad ģimenē notika negaidīta, ļoti smaga saslimšana, LKSB bija man blakus. Kad nebija cerību un ticība bija sašķobīta, grupiņas lūgšanas mani turēja uz pareizā ceļa. Sniegtais atbalsts sarunās, lūgšanās un klātesamībā man deva lielu, lielu spēku. Redzēt citu liecības, dzirdēt ticības apliecinājumu un saņemt sniegto mīlestību nedēļu no nedēļas, palīdzēja man pašai stiprināt savas ticības saknes pareizajā vietā. Dievs ir varens un esmu pati piedzīvojusi, kā Viņš pagodinās caur cilvēkiem lksb!” (Vendija)

ieskats ikdienā

“Liekas, kas var būt tajā, ka čupiņa ar cilvēkiem regulāri satiekas un pārrunā aktuālo? Arī es negaidīju neko revolucionāru. Pārvācoties uz Rīgu, mans vienīgais lūgums Dievam bija svētīt mani ar vietu, kur nedēļas vidū uzpildīties ticībā. Bet Dievs ir tik labs un dāsns, ka Viņš iedeva daudzkārt vairāk! Māceklības grupiņā es ieguvu brīvību no sačakarētas domāšanas, iemācījos iet vispirms pie Jēzus nevis cilvēkiem un ieklausīties Dieva balsī. Pusotra gada laikā es pārtapu no reliģiozas kristietes par Dieva draugu un meitu! Man nekad nebija tik dzīvas attiecības ar Viņu kā tagad un šajā ceļā milzīgu ieguldījumu sniedza LKSB! Rezultātā tagad pamazām Dievs sāk man uzticēt, kam Viņš ir mani sūtījis šajā pasaulē, un es nevarētu būt laimīgāka!” (Laura)

“LKSB grupiņa man ir bijusi par vienu no lielākajām svētībām ticības ceļā. Kad pirmo reizi devos uz grupiņu, biju pavisam nesen iepazinis Jēzu un nezināju, ko no grupiņas sagaidīt. Kad ierados, iepazinu brāļus, kas ticībā jau staigāja ilgāku laiku. No viņiem es esmu tik daudz mācījies, un viņi man ir bijuši par milzīgu paraugu attiecībās ar Dievu. Nezinu, kur es šobrīd dzīvē būtu, ja nebūtu izvēlējies aiziet uz māceklības grupiņu :)” (Toms)

“Vēlētos padalīties ar to, ko LKSB ir devis man. Protams, uzskaitīt visus plusus būtu pagrūti, jo to ir daudz, tādēļ šoreiz vēlētos padalīties ar ko citu.
Kad ģimenē notika negaidīta, ļoti smaga saslimšana, LKSB bija man blakus. Kad nebija cerību un ticība bija sašķobīta, grupiņas lūgšanas mani turēja uz pareizā ceļa. Sniegtais atbalsts sarunās, lūgšanās un klātesamībā man deva lielu, lielu spēku. Redzēt citu liecības, dzirdēt ticības apliecinājumu un saņemt sniegto mīlestību nedēļu no nedēļas, palīdzēja man pašai stiprināt savas ticības saknes pareizajā vietā. Dievs ir varens un esmu pati piedzīvojusi, kā Viņš pagodinās caur cilvēkiem lksb!” (Vendija)