LKSB vēsture

1990

Viss sākas Rīgā ar studentu Bībeles studijām Mateja draudzes pagrabiņā, kuru vadītājs sākumā Roberts Rozis, vēlāk – Māris Vītols. Paralēli uz Latviju brauc misionāru komandas Hansjorga Baldingera (Šveice) un vēlāk Pīta Loumana(Lielbritānija) vadībā, lai uzsāktu darbu ar studentiem laikā, kad Latvija tikko atguvusi neatkarību.

1992

Pirmā LKSB vasaras nometne. Sāk veidoties arī studentu grupas Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī.

1993

31.oktobris – LKSB dibināšanas sapulce.

1994

Studenti dodas uz starptautisku konferenci Varšavā. Pēc tam šādas konferences tiek apmeklētas apmēram ik pēc 4 gadiem Lieldienu laikā.

1995

Igors Rautmanis kļūst par pirmo LKSB darbinieku no Latvijas. Pirmā jaungada nometne Saulainē. Iepriekš bija tikai ziemassvētku balles.

1997

Pirmā absolvenu “draugu klubiņa” nometne.

1998

Pirmais mēģinājums sākt studentu grupu Ventspilī. Izveidojas studentu grupa Rēzeknē un Valmierā.

2001

Izveidojas studentu grupa Ventspilī. Pirmā Mazo grupu vadītāju apmācības nometne.

2003

Uz Rīgu ierodas jaunieši no Interaction un uzsāk darbu ar ārzemju studentiem. 1.novembris LKSB 10 gadu svinības Āgenskalna baptistu draudzē. Jaungada nometne Iecavā (Jaungada nometnes Iecavas internātpamatskolā tiek rīkotas turpmākos 9 gadus).

2004

22.novembrī Biedrību un nodibinājumu reģistrā LKSB pārreģistrēta kā biedrība “Latvijas Kristīgā Studentu Brālība”.

2005

26.maijā Finanšu ministrija piešķir LKSB sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

2007

Par LKSB ģenerālsekretāru kļūst Kaspars Prūsis. „Izpēti Kristietību” diskusiju grupas sākas visā Latvijā.

2009

Pirmā Marka drāmas tūre Latvijā.

2010

Tiek nopietni uzsākts mentoringa projekts. Sākas diskusiju materiāla KURSS veidošana.

2013

7.decembrī – LKSB 20 gadu jubilejas svinības. Pirmoreiz tiek rīkots studentu festivāls, kas notiek Liepājā.

2016

Par LKSB ģenerālsekretāru kļūst Mārtiņš Vīgants.

2017

Jau trīs gadu garumā LKSB uzņem brīvprātīgos no Eiropas darbam ar ārzemju studentiem.

2018

LKSB darbinieku komanda pieaug līdz 5 algotajiem darbiniekiem, kur piektais darbinieks ir atbildīgs par ārzemju studentu darbu.