-English below-

Sveicināts, student!

Mēs nākam klajā ar otro pēc kārtas LKSB Jaungada interaktīvo spēli, uzreiz pie svarīgā – Spēles laikā mēs ieņemsim kādu zināmu (MARVEL) varoņu tēlus. Spēles vieta būs cīņas poligons. Pret ko cīnīsimies? Pievienojies un pieredzi visu personīgi! Esi viens no “Glābējiem”!

 

Te būs galvenā informācija, kura Tev jāņem vērā pie reģistrēšanās:

1. Interaktīvās spēles vieta (Nometņu vieta – Madonas novada Ērgļu pagastā, nometņu centrs – Ērgļa Spārni).

2. Dalības maksa ((Individuālā reģistrēšanās – 40 EUR), (Reģistrēšanās 3 cilvēku grupā – 35 EUR – no tiem divi LKSB nometnēs piedalās pirmo reizi), (Bez reģistrēšanās – 50 EUR))

3. Nakšņošanas iespējas (Pirmie 30 reģistrētie miegu baudīs gultās + saņems gultas veļu. Nākošie 20 arī miegu baudīs gultās, bet par gultas veļu būs jāparūpējas pašiem. Pēdējie 10 tiks izmitināti uz matračiem, un par gultas veļu būs jāparūpējas pašiem).

4. Reģistrēšanas un vecuma ierobežojums (Vecuma ierobežojums 16 – 30 gadi, reģistrēšanās – ej.uz/NYREG)

FB LAPA – THE RESCUERS

 

Hello, student!

We are announcing the annual LKSB New Year interactive game, let’s go straight to the important part – In the game we will role play the characters of some famous heroes (MARVEL). Place of the game is fighting polygon. Fight against what? Join the game and experience it personally. Be one of the “Rescuers”!

 

Here is the main information you need to now before registration.

1. Interactive game place (Camp place – Ērgļi civil parish of Madona district, camp center – Ērgļa spārni).

2. Camp cost ((Individual registration – 40 EUR), (Registration in group of 3 people – 35 EUR (from those two are attending LKSB camps 1st time), (Without registration – 50 EUR)

3. Accommodations options (The first 30 registered will enjoy sleeping in beds + will receive bed clothes. The next 20 also will enjoy sleeping in beds, but bed clothes will have to be taken by themselves. The last 10 will be housed on the mattresses, and bed clothes will have to be taken by themselves).

4. Registration & age limit (Age limit 16 – 30 years!, registration ej.uz/NYREG)

FB PAGE – THE RESCUERS