LKSB darbojās jau 25 gadus un cauri šim laikam daudzu studentu dzīves ir tikušas radikāli izmainītas. Esam par to pateicīgi visiem iesaistītajiem studentiem, absolventiem, atbalstītājiem un visvairāk Jēzum Kristum, kura vadībā un žēlastībā tas ir noticis.

Svinību programmā paredzēts: īpašu viesu sveicieni, viktorīna par LKSB, kopīgas pusdienas, muzikāla pielūgsme, LKSB finanšu pārskats, ieskats šodienas aktualitātēs un nākotnes plānos, iespēja ziedot LKSB darbam, svinību kūka, izsole, izturīgākajiem – dejas.

Spied šeit, lai reģistrētos svinībām!

LKSB is working already 25 years and throughout this time many students have been radically changed. We are gratefulto all who have been part of that – student, graduates, supporters and most of all Jesus Christ, His leadership and grace in this process.

During celebration you can expect: special guests, quiz about LKSB, common lunch, musical worship, finance report, current situation and future plans for LKSB, chance to donate LKSB work, cake, auction, and for the most persevere – dances.

Press here to register for celebration!