LKSB DAUGAVPILS KOMANDA

Ja vēlies pievienoties Daugavpils LKSB komandai un iesaistīties aktivitāšu rīkošanā, esi laipni aicināts sazināties ar mums!
Daugavpils komandas tikšanās notiek katru otrdienu, plkst. 18.00, DU kojās, Sporta iela 8, 312. telpa.

Kontakti saziņai: Artūrs Ločmelis, Daugavpils studentu grupas vadītājs
E-pasts: lksb.daugavpils@gmail.com
Telefona numurs: 202 19 276

Galda spēļu vakars Daugavpilī

12. februāris, Daugavpils universitātes dienesta viesnīca, Sporta iela 8, 312. telpa, plkst. 18:00.

Bībeles studijas – Pāvila vēstule kolosiešiem

Katru otro nedēļu studējam Bībeli, Pāvila vēstuli kolosiešiem. Ikviens interesents ir aicināts pievienoties, neatkarīgi no uzskatiem. Vieta – Daugavpils dienesta viesnīca, Sporta iela 8, 312. telpa, otrdienās, plkst. 18:00.