Cause
€65,609 Raised Goal €71,000
92% of goal
Ziedo

Latvijas Kristīgā studentu brālība ir organizācija, kuras mērķis ir aizsniegt neticīgos un stiprināt ticīgos studentus ar evaņģēlija vēsti par Jēzu Kristu septiņās Latvijas pilsētās, kurās ir augstskolās un universitātēs, lai, evaņģēlija pārveidoti, tie ietekmētu universitātes, draudzes, ģimenes un sabiedrību.

 

Kā plānojam izlietot saziedotās finanses:

70% – Darbinieku algas
20% – Transports, komandējumi, administratīvie izdevumi
10% – Līdzfinansējums nometņu organizēšanai

 

Atbalsti:

Biedrība “Latvijas Kristīgā studentu brālība”
Mārupes 16, Rīga, LV-1002
Reg. nr: 40008012563
Banka: Swedbank
Konta nr: LV17HABA000140J034148