blog-grid

LKSB darbojās jau 25 gadus un cauri šim laikam daudzu studentu dzīves ir tikušas radikāli izmainītas. Esam par to pateicīgi visiem iesaistītajiem studentiem, absolventiem, atbalstītājiem un visvairāk Jēzum Kristum, kura vadībā un žēlastīb...

Turpināt Lasīt...