Biežāk uzdotie jautājumi

LKSB (Latvijas Kristīgā studentu brālība) ir studentu organizācija, kas Latvijā reģistrēta kā biedrība, kurai piešķirts sabiedriskā statusa labums. Septiņās Latvijas pilsētās ir studentu grupas, kas parasti ir studentu vadītas. LKSB pašreiz strādā 4 algoti darbinieki, aktīvi iesaistījušies aptuveni 50 brīvprātīgie.
Vārds brālība (angliski – fellowship) atspoguļo organizācijas būtību un vērtības daudz pilnīgāk kā citi iespējamie nosaukumi. Viens no sinonīmiem vārdam “brālība” ir draudzība – tas ļoti lielā mērā atspoguļo attiecības, kas valda organizācijā. Brālība nozīme – kopība, draudzība, sirsnība, vienotība.
LKSB studenti rīko pasākumus, lai pastāstītu citiem studentiem par Dievu, par to ko Viņš ir darījis un turpina darīt. Daudziem studentiem ir aizspriedumi par kristīgo ticību un par kristiešiem, tāpēc LKSB darbojas lai izskaidrotu, mācītu, iepazīstinātu. LKSB ir vajadzīga: Studentam – lai uzzinātu patiesību par Dievu, kristīgo ticību, baznīcu, pasauli utt. Draudzei – lai tā varētu augt, lai būtu apmācīti jauni cilvēki, kas izprot evaņģēliju, kas ir gatavi uzsākt jauniešu darbu, vadīt Bībeles studijas. LKSB ir kā draudzes „roka” augstskolās.
LKSB nav draudze, bet tā sadarbojas ar draudzēm, kopā realizē dažādus projektus, palīdz apmācīt jauniešu vadītājus utt.
LKSB nepieder nevienai konfesijai, bet sadarbojas ar visām. Mūsu ticības un darbības pamatā ir kristietības pamatprincipi un pamatpatiesības, kuras ir atzītas Latvijas Republikā tradicionālajās konfesijās, kas balsta savu kalpošanu uz Apustuļu un Nīkajas ticības apliecībām. Organizācijā darbojas kā luterāņi, tā katoļi, baptisti, reformāti, ir studenti no vasarsvētku draudzēm, metodisti, adventisti. Bībeles studijās, nometnēs un pasākumos piedalās arī studenti, kas nepieder nevienai konfesijai. LKSB ir atvērta dažādu pārliecību studentiem.
1991. gada pavasarī Rīgā, kad ar mērķi studēt Bībeli sanāca kopā studentu bariņš. 1993. gada 31.oktobrī notika LKSB dibināšanas sapulce.
Nav jābūt kristītam, nav jābūt arī kādā draudzē. LKSB var iesaistīties katrs students, kurš to vēlas neatkarīgi no uzskatiem un iepriekšējās pieredzes.